Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zveřejněno: 14. 1. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2145x

 

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace, 338 01 Holoubkov

Z Á P I S

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2009/2010

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany vyhlašuje:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2009/2010.

Zápis se koná v pondělí dne 19. ledna 2009 od 14:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy Holoubkov.

K zápisu půjdou děti narozené od 1.9.2002 do 31.8.2003 a dále děti, kterým byla při loňském zápisu odložena školní docházka o 1 rok.

K zápisu rodiče přinesou: rodný list dítěte, doklady o bydlišti, kartu zdravotní pojišťovny dítěte.

                                                      Mgr. Dagmar Kořánová
                                                                ředitelka školy