Situace kolem holoubkovského rybníka

Zveřejněno: 10. 12. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3037x
Rybník (2)

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 8.12.2008 zabývalo m.j. situací kolem vypouštění holoubkovského rybníka, což je v současné době největší akce v naší obci. Obecnímu úřadu byla tato akce poprvé oznámena majitelem holoubkovského rybníka společností Holoubkovský rybník s.r.o. zastoupené jednatelem p. Pavlem Divišem dopisem ze dne 6.11.2008. Jednatel p. Diviš se následně dostavil na pracovní poradu zastupitelstva dne 24.11.2008, kde zastupitelům osobně vysvětlil důvody pro vypuštění rybníka.

Z jeho vyjádření vyplynulo, že technicko-bezpečnostní prohlídka rybníka, která se konala na přelomu září a října, zjistila velmi špatný stav hráze a především bezpečnostního přelivu u stavidel. Z důvodu bezpečnosti se p. Diviš proto rozhodl rybník vypustit. Dalším důvodem je zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníka a opravu části hráze a přelivu, kvůli které je třeba provést řadu rozborů a měření. Na jaře 2009 by chtěl p. Diviš požádat o dotaci na odbahnění rybníka, které je však možné provádět až po několikaletém schnutí bahna na dně rybníka. Z toho důvodu také musel p. Diviš ukončit soudní spor s Plzeňským krajem o opravu hráze, který trvá již více než 4 roky, neboť jednou z podmínek pro přidělení dotace jsou vyřešené majetkoprávní záležitosti žadatele.

Dne 6.12.2008 měl být původně proveden výlov rybníka, poprvé od roku 1972, který se však po dohodě s rybáři nekonal. Podle posledních informací by měl být přes zimu rybník upuštěn do úrovně bezpečnostního přelivu (stavidel) a hladina bude regulována pomocí vypouštěcího čapu. Více informací by se mělo objevit ve vánočním vydání Holoubkovského zpravodaje, kam přislíbil napsat článek přímo p. Diviš.

Rádi bychom upozornili občany, že obecní úřad nemá na tuto akci po právní stránce žádný vliv, neboť se jedná o soukromý majetek p. Diviše. Chceme Vás však ubezpečit, že situaci kolem vypouštění rybníka bedlivě monitorujeme a jsme si plně vědomi důsledků, které několik let vypuštěný rybník může mít na život v obci. Veškeré problémy jsme připraveni okamžitě v rámci našich možností řešit ke spokojenosti pokud možno většiny občanů naší obce.

 

Za obecní zastupitelstvo zpracoval Ing. Lukáš Fišer, místostarosta