Kontejnery na tříděný odpad

Zveřejněno: 10. 12. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4172x

Obec Holoubkov se zapojila do projektu s názvem "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení", v rámci něhož jsme zdarma získali 2 sady plastových 90 litrových nádob na třídění nápojových kartónů, skla, papíru a plastů, 1 pojízdnou nádobu na plasty a 1 mobilní nádobu na biologický odpad. Projekt byl financován z prostředků Priority 4 - technická pomoc Operačního programu Infrastruktura (OPI), technicky ho zajišťovalo Ministerstvo životního prostředí ČR a Krajský úřad Plzeňského kraje.

Jednu sadu nádob na separovaný odpad jsme umístili v suterénu budovy školy, druhá sada je umístěna v budově obecního úřadu u vstupu do knihovny. Zbylé mobilní nádoby budou využity při pořádání kulturních akcí, např. Benátské noci na hasičském cvičišti.

Ing. Lukáš Fišer, místostarosta