Zpráva sociálně-zdravotního výboru za rok 2008

Zveřejněno: 1. 12. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2187x

Sociálně zdravotní výbor při OÚ Holoubkov pracuje v tomto složení:

 

Předsedkyně: Mgr. Dagmar Kořánová

Členky:     Paní Božena Karasová

                  Paní Hana Šašková

                  Paní Božena Kratochvílová

                  Paní Anna Volfová

 

Členky výboru se scházejí jedenkrát měsíčně k řešení aktuálních záležitostí a zajištění blahopřání pro naše spoluobčany, kteří oslavili významné životní jubileum 75, 80, 85, 90 let. Každý následující rok pak přicházejí s přáním, květinou a drobným dárkem. V roce 2008 má obec Holoubkov 68 jubilantů. Nejstarším občanem je pan Josef Opatrný /98 let/.

Od 9. 7. 2008 zřídila obec Holoubkov terénní pečovatelskou službu pro své občany. Pečovatelská služba je registrovaná v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. Charakteristika poskytovaných služeb a sazebník úkonů je v souladu s §6 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Tato služba je určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi, které žijí v obci a potřebují pomoc při péči o vlastní osobu. Jejím hlavním cílem je maximálně prodloužit pobyt těchto obyvatel v jejich přirozeném domácím prostředí, aniž by museli odcházet do domovů důchodců, ústavů či jiných podobných zařízení. Pečovatelkou je členka výboru paní Anna Volfová.

Sociálně zdravotní výbor neposkytuje žádné sociální dávky. V případě svízelné životní situace se občané mohou na výbor obrátit se žádostí o pomoc při jejím řešení. Je nutné podat písemnou žádost na OÚ Holoubkov. V době před Velikonocemi a Vánocemi navštěvují členky výboru s přáním a drobnými dárky naše spoluobčany v ÚSP Mirošov /4 občané/ a občany v DPS Holoubkov. Přání vyrábějí žáci základní školy, výzdobu interiéru DPS zajišťují rovněž žáci základní školy ve školní družině. Sociálně zdravotní výbor poskytuje dětem z mateřské a základní školy finanční dar ke Dni dětí, k Mikuláši a Vánocům.

V měsíci květnu se stalo tradicí „Vítání občánků“ a „Setkání s dárci krve“. V tomto roce jsme přivítali 15 občánků a ocenili 5 dárců krve, kteří měli 50, 60 a 70 odběrů. Na jaře zorganizoval sociálně zdravotní výbor humanitární sbírku ošacení. Veškerý donesený materiál se posílá do Diakonie Broumov, kde je dále tříděn  a zpracováván.

Sociálně zdravotní výbor se snaží pomoci všem našim spoluobčanům, kteří o pomoc požádají. 

 

                                                    Mgr. Dagmar Kořánová

                                      předsedkyně sociálně zdravotního výboru