Angličtina s rodilým mluvčím

Zveřejněno: 20. 11. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2376x

Již v loňském školním roce se v MŠ Holoubkov úspěšně rozběhl program „Learn and Play, angličtina s rodilým mluvčím“. Od října 2008 pokračuje výuka ve dvou skupinkách v ZŠ a to pro děti od 1. do 5. třídy. Program Wattsenglish vychází z ucelené metodické koncepce podporované MŠMT. Prostřednictvím zkušeného a metodicky vzdělaného rodilého mluvčího se děti angličtinu neučí, ale osvojují si ji přirozeným způsobem, podobně jako jazyk mateřský. Využíváme prožitkové a kooperativní učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře. Vhodné podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry zábavné a vzrušující a pokud jsou navíc koncipovány tak, aby umožňovaly všem dětem vyniknout. Pohyb je důležitým prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové. Více na www.wattsenglish.com.