Zápis ze zasedání KV ze dne 16.9.2008

Zveřejněno: 22. 10. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2501x

Přítomni : p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr. Křejdlová

 

Program : 1) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 25.8.2008

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 25.8. 2008 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.5 ze dne 25.8.2008 a tímto konstatuje: 

- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 8 bodů usnesení a 11 bodů usnesení bylo schváleno

- zastupitelstvo obce svým usnesením zmocnilo Ing.Lukáše Fišera k výkonu vlastnických práv obce Holoubkov ve Společenství vlastníků jednotek domů čp. 165,166,177-178,179-180,181-182,194-195, a 196-197.

- dále bylo starostovi a místostarostům uloženo:

- provádění kroků nezbytných k zajištění realizace schválených bodů v části II. – schvaluje.

- připravit návrh změny rozpočtu obce č.2

       

Kontrolní výbor konstatuje, že většina bodů již byla splněna, některé přetrvávají do dalšího období z důvodu dlouhodobějšího charakteru.

                      

V Holoubkově dne 16.9.2008

 

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru ………………………