Školní akce - 2008/2009

Zveřejněno: 13. 10. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2738x

Červen 2009

1. 6. Den dětí - setkání málotřídních škol - Vybíjená o pohár, Pohádkový les   1. - 5 tř.

2. 6. Atletický trojboj - okresní finále      4. - 5. tř.

3. 6.  Školní výlet - Praha Vyšehrad      1. - 5. tř.

4. 6.  AJAX      2. tř.

8. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (ZŠ 15:30 hodin)

12. 6. Ukázková hodina AJ (ZŠ 16:00 hodin)        zájemci

16. 6. Konzultační den 14:00 - 17:00 hodin       rodiče 1. - 5. tř.

26. 6.  Slavnostní ukončení školního roku          1. - 5. tř.
               Ukončení plaveckého výcviku

29. - 30. 6.  Ředitelské volno z technických důvodů      1. - 5. tř.

 

ŠD     12. - 13. 6.    Nocování s výletem - Cestou Vikingů

Vikingové 1    Vikingové 2     Vikingové 3     Vikingové 4

          29. - 30. 6.    ŠD zůstává v provozu

 

Květen 2009

4. 5. – 7. 5.  Výroba dárků: Svátek matek     1. – 5. tř.

7. 5.             Výuka BESIP                             3. – 5. tř.

                    Pietní akt u pomníku padlých      5. tř.

16. 5.           Vystoupení na setkání s Dárci krve

20. 5.           Malá angličtina                    4. – 5. tř.

21. 5.           Ajax                                 2. tř.

                    Mc Donalds Cup – okresní finále     1. – 5. tř.

26. 5.           Okresní kolo mladých cyklistů       4. – 5. tř.

30. 5.           Den dětí v naší obci            1. – 5. tř.

                    Zelená kolem nás

 

ŠD               Výroba dárků ke Dni matek

                    Získání odznaku Malý doktor

 

Duben 2009

3. 4.   Začátek plavání 9:00 – 10:45 (10 lekcí)      2. – 5. tř.

5. 4.   Velikonoční dílny -  15:00 jídelna Weiler

6. 4. – 8. 4.         Barevné Velikonoce

Velikonoce 2009 1   Velikonoce 2009 2    Velikonoce 2009 3    Velikonoce 2009 4

9. 4. – 10. 4.       Velikonoční prázdniny

14. 4. – 15. 4.     Scio testy        5. tř.

15. 4.                  Okrskové kolo ve vybíjené – Zbiroh    4. – 5. tř.

21. 4.                  Třídní schůzky

22. 4.                  Den Země

                           Feromony – komunikace v přírodě  4. – 5. tř.

                           Ryby

28. 4.                  Okresní kolo ve vybíjené – Rokycany

 

ŠD   1. 4.  Jarní čarování s papírovými proužky – akce pro veřejnost

Jarní čarování 1     Jarní čarování 2      Jarní čarování 3     Jarní čarování 4

                 Výroba velikonočních dekorací

                 Výroba dárků ke Dni matek

 

Březen 2009

4. 3.  Okresní kolo dětských recitátorů   1. - 5. tř.

Recitační soutěž 2009

         Výtvarná soutěž  "Hasiči, jak je vidím já"      1. - 5. tř.

18. 3.   Návštěva místní knihovny          1. - 3. tř.

Návštěva knihovny

20. 3.   Matematická soutěž "Klokan"      2. - 5. tř.

22. 3.   Den vody - koloběh vody v přírodě
                                - recyklace odpadové vody    3. - 5. tř.

23. 3.   Muzeum Rokycany - beseda s panem Chaloupkem   1. - 5. tř.

Beseda s p. Chaloupkem

25. 3.   Návštěva místní knihovny    4. - 5. tř.

 

ŠD     výstavka korálkových šperků

Výstava korálkových šperků

          dekorace s velikonoční tématikou

 

Únor 2009

Výstavka: Hádej, co jsem našel aneb Obraz přírody    1. - 5. tř.

Soutěž - Plodiny tropů a subtropů     4. - 5. tř.

Výroba vlastních klobouků dle fantazie    4. - 5. tř.

13. 2.   Masopust Dobřív "Kloboukový rej"    1. - 5. tř.

16. - 22. 2. Jarní prázdniny    1. - 5. tř

26. 2.    AJAX         2. tř.

 

ŠD       výtvarné práce do soutěže "Bylinky z naší zahrádky"

            výroba korálkových šperků

 

Leden 2009

9. 1.     Třída plná pohody     2. tř.

13. 1.   Konzultační den pro rodiče    14:00 - 17:00

            Předzápisová návštěva 1. tř.   předškoláci MŠ

19. 1.   Zápis do 1. třídy   14:00 - 17:00    předškoláci MŠ

29. 1.   Beseda o Kamčatce   1. - 5. tř.

            Školní kolo recitace   1. - 5. tř.

            Vysvědčení - 1. pololetí

30. 1.   Jednodenní pololetní prázdniny 

 

ŠD    9. 1.   Závody psích spřežení s ukázkou tohoto sportu

Psí spřežení 1    Psí spřežení 2     Psí spřežení 3

 

Prosinec 2008

Soutěž STROMY      4. – 5. tř.

5. 12.     Mikulášská nadílka od Mikuláše, anděla a čertů     1. – 5. tř.

Mikulášská nadílka 2008 1     Mikulášská nadílka 2008 2     Mikulášská nadílka 2008 3      Mikulášská nadílka 2008 4

12. 12.  AJAX     2. tř.

15. – 19. 12.     Týden otevřených dveří v ZŠ, MŠ, ŠD

18. 12. 7:55 – 11:35      Vánoční dílny     1. – 5. tř.

Vánoční dílny 2008 1   Vánoční dílny 2008 2    Vánoční dílny 2008 3    Vánoční dílny 2008 4     Vánoční dílny 2008 5

19. 12.   Třídní vánoční besídky, strom pro zvířátka   1. – 5. tř.

Vánoční besídka 2008 1     Vánoční besídka 2008 2    Vánoční besídka 2008 3     Vánoční besídka 2008 4

              Setkání u vánočního stromu v 16:30

Setkání u vánočního stromu 2008 1    Setkání u vánočního stromu 2008 2     Setkání u vánočního stromu 2008 3

22. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny

 

ŠD      Výroba čertů na kolík

           12. 12. od 15:30    Vánoční vyrábění pro veřejnost

           18. 12.    Vánoční dílny

 

Listopad 2008

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů

3. 11. - 14. 11. Projekt NAŠE OBEC     3. třída

Soutěž OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI       4. - 5. třída

Výtvarná soutěž: Školní hřiště očima dětí

                            Kůň terapeut

17. 11. Státní svátek - rozhlasová relace

18. 11. Třídní schůzky - 15:30         1. - 5. třída

Plzeň - Divadlo Alfa , Muzeum strašidel

Muzeum strašidel 1     Muzeum strašidel 2     Muzeum strašidel 3     Muzeum strašidel 4

            Techmánie

Techmánie 1     Techmánie 2

 

ŠD - zahájení výroby vánočních dárků a přání

        Týden koček

 

Říjen 2008

2. 10.   Zahájení výuky Aj – Wattsenglish     MŠ, 1. – 2. tř.

3. 10.   Zahájení výuky Aj – Wattsenglish     3. – 5. tř. ZŠ

7. 10.   Fotografování Můj 1. školní rok        1. třída

            Schůzka rodičů          4. – 5. tř.

8. 10.    Ajax – policie ČR       2. tř.

17. 10.   Dopravní hřiště Rokycany     3. – 5. tř.

24. 10.   Třída plná pohody      2. třída

              Činnost policie ČR, vlastní bezpečí      3. - 5. třída

27., 29. 10.    Podzimní prázdniny

27. 10.    Recitační pásmo      5. třída

30. 10.    Drakiáda