Zhodnocení školního roku 2007/2008

Zveřejněno: 27. 6. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2175x

Ve školním roce 2007/2008 měla Základní škola Holoubkov 72 dětí. Spolu s ostatními 19 základními školami našeho okresu, z nichž 8 je málotřídních, se naši žáci zapojili jako jedni z mála málotřídek  do těchto soutěží:

 •  Matematický KLOKAN – kategorie Cvrček               1.- 4. místo
 •  Matematický KLOKAN – kategorie Klokánek      11. a 18. místo
 • Matematická olympiáda                                          9.-15. místo
 • Okresní přehlídka dětských recitátorů                    3. místo
 • Malá olympiáda AJ                                       14.-18., 20. místo
 • Výtvarné soutěže nejen v rámci okresu, ale i republiky - účast
 • Výtvarná soutěž – Velikonoční kraslice                        2. místo
 • Vybíjená – Pohár málotřídních škol                             1. místo
 • Vybíjená                                                                  5.- 6. místo
 • Atletický trojboj                                                       4. místo
 • Dopravní soutěž BESIP                                            6. místo
 • Mc.Donaldˇs Cup                                                    7.- 8. místo
 • Pohár předsedy OR AŠSK Rokycany                          8. místo
 
     Žáci naší základní školy se dále věnovali:

a/ sběru léčivých bylin

b/ sběru pomerančové a citrónové kůry

c/ sběru druhotných surovin

d/ pomoci postiženým a nemocným dětem /účast v projektech/

e/ zájmovým kroužkům a nepovinným předmětům: 46 žáků. /Učitelé věnovali dětem svůj čas/.

 

Nikdo nebyl potrestán sníženou známkou z chování. Všichni žáci prospěli. Pochvalou na vysvědčení se může pochlubit 28 žáků.

 

Z 5. ročníku byli přijati všichni žáci naší školy tam, kam se hlásili:

Gymnázium v Rokycanech, matematická a sportovní třída ZŠ Čechova. 

Úspěšnost srovnávacích testů KALIBRO byla v českém jazyce 65%, v matematice 53%.

To svědčí o poctivé práci a důkladné přípravě všech žáků


Naše škola respektuje osobnost každého žáka a vychází maximálně vstříc požadavkům moderního stylu vzdělávání. O tom se přesvědčí pouze ti, kteří se v rámci každoročních „Dnů otevřených dveří“ přijdou do naší školy podívat.  Jsme školou otevřenou, jakékoliv připomínky - pokud budou oprávněné, budou vždy řešeny, budou-li projednány s pedagogy. Ventilování jakýchkoli dohadů na veřejnosti problém neřeší!

Rádi uvítáme náměty na zlepšení práce, jakékoli připomínky, abychom 1. září 2008 mohli začít s čistým štítem. Přejeme všem dětem hezké prožití letních prázdnin a jejich rodičům příjemně strávenou dovolenou. Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 se bude konat 1. 9. 2008 v 8,00 hodin v budově ZŠ Holoubkov.

 

Holoubkov 25.6.2008

Mgr. Dagmar Kořánová, ředitelka školy