Zápis ze zasedání FV ze dne 14.12.2006

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2376x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1)      Kontrola plnění usnesení

2)      Posouzení nového návrhu rozpočtu na rok 2007

3)      Usnesení a závěr

 

1) Byl předložen plán práce FV na rok 2007, který byl FV přijat.

 

2) FV k vyjádření předložen nový návrh rozpočtu obce na rok 2007.

            Celkové příjmy :             11 321 tis. Kč

            Celkové výdaje :            13 131,84 tis. Kč

            Saldo :                         -1 810,84 tis. Kč

Zároveň bylo k tomuto rozpočtu předloženo zdůvodnění starosty obce obsahující i zdroj krytí schodku navrhovaného rozpočtu (přebytky rozpočtů v minulém období jsou vyšší než je navrhovaný schodek 1.810,84 tis. Kč). Návrh schodkového rozpočtu včetně jeho zdůvodnění a krytí byl FV přijat.

 

3) Usnesení FV:

- FV nemá k navrženému schodkovému rozpočtu na rok 2007 včetně jeho zdůvodnění a zdroje krytí schodku žádné výhrady

- FV přijímá návrh práce FV na rok 2007 a pověřuje svého předsedu, aby o něm informoval zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání

- FV pověřuje svého předsedu, aby upozornil zastupitelstvo obce na nedořešené chyby v účtování ZŠ, které byly zjištěny při kontrole FV dne 7.8.2006.

             

Zapsal dne 14.12.2006

Zbyněk Tůma