Výměna občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 19102x

AKTUALIZOVÁNO DNE 5.1.2014

Mnozí občané mají zákonnou povinnost vyměnit na příslušných úřadech své doklady. Všechny informace včetně harmonogramu výměny průkazů najdete v tomto článku.

 

Občanské průkazy

Občanské průkazy se vydávají na Městském úřadu v Rokycanech, správní odbor, Masarykovo náměstí 1, Střed – II. patro č. 223.

 
Úřední hodiny:
pondělí    7:15 – 16:45
úterý        7:15 – 14:45
středa      7:15 – 16:45
čtvrtek     7:15 – 14:45
pátek       7:15 – 14:00                       polední přestávka 11:30 – 12:30
  
 

Všechny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydávány do 31. prosince 2003, jsou v tuto chvíli již neplatné !!! (s výjimkou občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936).

Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy jsou platné do doby, která je na nich uvedena (zpravidla 10 let). Při nové žádosti o vydání občanského průkazu si občan může zvolit, zda požádá o vydání průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Lhůta pro vydání občanského průkazu je obvykle 30 dnů.

Na úřadě se předkládá:

  • pouze dosavadní občanský průkaz
    (u vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let se místo toho předkládá rodný list;
    při ztrátě občanského průkazu se místo toho předkládá rodný list a potvrzení o ztrátě, odcizení či zničení občanského průkazu zpravidla od Policie ČR).

Již se nevyplňuje žádný úřední tiskopis ani se nepřikládá fotografie (ta se pořizuje přímo na úřadě speciální technologií) !!!

Za vydání občanského průkazu se vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč, za vydání občanského průkazu poškozeného, zničeného, ztraceného, odcizeného či obsazující neoprávněně provedené zápisy ve výši 100,- Kč.

K cestám do členských států EU lze použít pouze platný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji !!!

 

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy se vydávají na Městském úřadu v Rokycanech, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 215, Nákupní středisko Žďár – II. patro.

 
Úřední hodiny:
pondělí     7:15 – 16:45
úterý        7:15 – 14:45
středa      7:15 – 16:45
čtvrtek     7:15 – 14:45
pátek       7:15 – 14:00                       polední přestávka 11:30 – 12:30
 

Držitelé všech řidičských průkazů vydaných do 30.4.2004 byli povinni provést výměnu stávajícího řidičského průkazu za nový odpovídající vzoru Evropských společenství. Všechny řidičské průkazy vydané do tohoto data jsou v tuto chvíli již neplatné !!!

Nově vydaný řidičský průkaz má platnost maximálně 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty, poté je třeba provést opět výměnu.

Na úřadě se předkládá:

  • vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
  • jedna barevná nebo černobílá fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Řidičský průkaz se vydává obvykle do 20 dnů a jeho vydání při skončení platnosti je osvobozeno od správního poplatku. Při expresním vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů se vybírá poplatek ve výši 500 Kč.

 

Cestovní doklady (pasy)

Cestovní pasy se vydávají na Městském úřadu v Rokycanech, správní odbor, Masarykovo náměstí 1, Střed – II. patro č. 222.

 
Úřední hodiny:
pondělí      7:15 – 16:45
úterý          7:15 – 14:45
středa        7:15 – 16:45
čtvrtek       7:15 – 14:45
pátek         7:15 – 14:00                polední přestávka 11:30 – 12:30
 

V současné době jsou vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji – všechny starší typy pasů však zůstávají v platnosti až do doby, která je na cestovním pasu vyznačena.

K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládá pouze občanský průkaz (u dětí do 15 let ještě rodný list, při prvním vydání cestovního pasu dítěte rodné listy obou rodičů a popř. oddací list). Již se nevyplňuje žádný úřední tiskopis ani se nepřikládá fotografie (ta se pořizuje přímo na úřadě speciální technologií) !!!

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává na dobu platnosti 10 let a za jeho vydání se vybírá správní poplatek ve výši 600 Kč (u dětí do 15 let s dobou platnosti 5 let činí poplatek 100 Kč).

Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců ve zkrácené lhůtě do 15 dnů (tzv. "blesk") je stanoven správní poplatek ve výši 1 500 Kč (u dětí do 15 let s dobou platnosti 5 let činí poplatek 1 000 Kč).

Od 1.7.2011 se nezapisují děti do cestovního pasu rodičů, musí mít svůj cestovní pas. Zápisy provedené před 1.7.2011 jsou platné do 26.6.2012. Od 27.6.2012 budou muset mít všechny děti svůj vlastní cestovní pas !!!