Další druhy odpadů

Mimo povinně tříděné složky komunálních odpadů, podrobně popsané v předchozí sekci, které jsou součástí obecního systému odpadového hospodářství, existují ještě další druhy odpadů, výrobků a materiálů, které však NEJSOU součástí obecního systému odpadového hospodářství a obec je od občanů většinou nepřebírá. I přesto je však nutné s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou, a to následujícím způsobem:

 

VĚTVE A VÁNOČNÍ STROMKY

Na okraji lesa u Titlů funguje již řadu let odkladiště větví, které jsou v pravidelných intervalech štěpkovány. Na tento prostor patří pouze pouze očištěné větve a kmeny stromů, všechny ostatní druhy biologických materiálů ze zahrad (tráva, listí, kořeny, zbytky rostlin, plevel, květiny, kousky keřů apod.) patří do modrého velkoobjemového kontejneru označeného BIOODPAD.

Pokud si chcete větve do průměru 7 cm naštěpkovat na vlastní zahradě a takto získaný materiál přidat do svého kompostu, nabízí obec zdarma k zapůjčení výkonný štěpkovač: více zde

Po každých Vánocích řeší většina domácností, kam s odzdobeným živým vánočním stromkem. Stromek odneste buďto na odkladiště větví k lesu u Titlů, nebo ho nechte u barevných nádob na tříděný odpad (v případě sídlišť u popelnic na směsný odpad), obecní zaměstnanci stromky na odkladiště větví odvezou za vás.

 

STAVEBNÍ ODPAD

Stavební odpad obec od občanů nepřebírá!

Co patří mezi stavební odpad:                 

        

- demoliční odpad, stavební suť

- beton, asfalt

- cihly, tašky

- výrobky obsahující azbest (eternit)

- výkopová zemina, kamení

- dřevo ze stavby

- izolační materiály, skelná vata

- keramické výrobky

- polystyren

- veškeré směsi výše uvedených materiálů

Tento druh odpadu je každý povinen za poplatek předat osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem. Nejbližší místa pro předávání tohoto druhu odpadu jsou v Rokycanech, a to:

  • recyklační centrum RECYKLÁČ, Zeyerova 1032, Rokycany (u bývalých Kovohutí) - www.recyklac.cz
  • recyklační centrum AZS98, Šťáhlavská ulice, Rokycany (Němčičky) - www.azs98.cz
  • sběrný dvůr Rumpold, Šťáhlavská ulice, Rokycany (Němčičky) - www.rokycany.rumpold.cz

 

KOVOVÝ A ŽELEZNÝ ODPAD, AUTOBATERIE

Kovový a železný odpad větších rozměrů a autobaterie obec od občanů nepřebírá!

 Železo, barevné kovy či autobaterie je možné odevzdat u komerčních provozovatelů, kteří za předání tohoto druhu odpadu poskytují finanční plnění. Někteří zajišťují zcela zdarma i odvoz. Nejbližší sběrná místa jsou:

 

VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ (ZPĚTNÝ ODBĚR)

Výrobky s ukončenou životností si mnoho lidí plete s nebezpečným odpadem. Výrobky s ukončenou životností nejsou komunálním odpadem a obec nemá povinnost je od občanů přebírat a zajišťovat jejich likvidaci!

Co patří mezi výrobky s ukončenou životností:

- vysloužilé velké a malé elektrospotřebiče (lednice, pračky, sporáky, televize, rádia, počítače, mikrovlné trouby, vysavače, fény, kalkulačky, mobilní telefony apod.)

- baterie, monočlánky, akumulátory

- žárovky, zářivky, výbojky

- pneumatiky

- vozidla (autovraky)

Výrobky s ukončenou životností se v prvé řadě odevzdávají u prodejce, u kterého si kupujete obdobný nový výrobek. Prodejce je vždy povinen od vás starý výrobek s ukončenou životností zdarma převzít! Pokud tento způsob není z nějakého důvodu možný či praktický, lze se výrobků s ukončenou životností dále zbavit následujícím způsobem:

 

Elektrospotřebiče

Malé elektrospotřebiče do celkové hmotnosti 10 kg - re:Balík

Malé elektrospotřebiče, baterie, akumulátory, tonery, CD, DVD zabalím do jednoho balíku, založím objednávku, e-mailem obdržím adresní štítek, který vytisknu, nalepím na balík a ten odnesu na nejbližší pobočku České pošty, kde ho zdarma odešlu jako službu Obyčejný balík.

Malé elektrospotřebiče o celkové hmotnosti 10 - 31,5 kg - Buď líný

Malé elektrospotřebiče, baterie, akumulátory, tonery, CD, DVD zabalím do krabice, založím objednávku a kurýrní služba vyzvedne zásilku přímo u mě doma a zdarma mi ji odveze.

Velké elektrospotřebiče o celkové hmotnosti nad 100 kg

Nemusím nic balit ani nikam chodit. Založím objednávku a přímo do mé domácnosti přijede svozové vozidlo a elektrospotřebiče odveze. Tato služba je zvláště vhodná pro bytové domy, které soustředí veškeré elektrospotřebiče např. v jedné společné místnosti v suterénu a kdokoliv z domu (např. člen výboru SVJ) jednou za čas objedná jejich hromadný odvoz. Podobně se mohou dohodnout i sousedé v rámci rodinných domů.

Využít lze rovněž komerční nabídky na odvoz větších elektrozařízení - např. Kovošrot Pouska.

Podívejte se, kolik zhruba váží jednotlivé elektrospotřebiče.

Teprve, když není možné využít ani jednu z předchozích možností (vrácení starého elektrospotřebiče v prodejně, kde kupuji nový, odeslání menších elektrospotřebičů poštou či objednání odvozu svozovým vozidlem přímo z domácnosti), je možné elektrospotřebiče v den mobilního svozu nebezpečného odpadu přivézt na místo určené obcí Holoubkov.

 

Baterie, monočlánky, akumulátory

Běžné baterie

Nebezpečné baterie

Baterie knoflíkové, mikrotužkové, tužkové, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V baterie, akumulátory lehčí než 1 kg, baterie z notebooků, fotoaparátů, kamer a dalších spotřebičů se odevzdávají do sběrných nádob umístěných v prodejně potravin ENAPO (Holoubkov č.p. 77), v prodejně potravin COOP (Holoubkov č.p. 21) a na pobočce České pošty (Holoubkov č.p. 48).

 

Žárovky, zářivky, výbojky

Pokud žárovky, zářivky či výbojky nelze odevzdat v prodejně, kde si kupuji nové, je možné je v den mobilního svozu nebezpečného odpadu přivézt na místo určené obcí Holoubkov. Žárovky, zářivky i výbojky řádně zabalte tak, aby se při transportu nerozbily!

 

Pneumatiky

Pneumatiky obec od občanů nepřebírá!

Malé pneumatiky z dětských kočárků, jízdních kol, koloběžek, zahradních sekaček či invalidních vozíků patří do běžné nádoby na směsný komunální odpad.

Velké pneumatiky z osobních aut, motocyklů a nákladních vozidel je možné zdarma odevzdat v síti sběrných míst, kterou zřizuje sdružení ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (www.eltma.cz). Nejbližšími sběrnými místy jsou:

- Jaroslav Daliman, Holoubkov 47

- Jan Kroc, Volduchy 11

- APOLLON s.r.o., Osek 1

- Láďa auto - opravy silničních vozidel, Osek 252     

- Miroslav Kolář, Pivovarská 557, Rokycany

- DMCompany a.s., Dukelská 499, Rokycany

- Autocentrum Svejkovský, Klostermannova 311, Rokycany

- Auto Kopačka s.r.o., Plzeňská 1070, Rokycany

- DOFI - MK s.r.o., Arbesova 866, Rokycany

- Vladimír Běhounek, V Kasárnách 1281, Rokycany

- AB Rokycany s.r.o., V Kasárnách 1245, Rokycany

 

Vozidla (autovraky)

Vozidla obec od občanů nepřebírá!

Dosloužilá a nepojízdná vozidla je možné zlikvidovat u komerčních autorizovaných zpracovatelů. Někteří nabízejí likvidaci včetně odtahu zcela zdarma, např. Bevar likvidace s.r.o.