OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 27. 6. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 154x

Provozovatel vodohospodářského majetku obce společnost REVOS Rokycany s.r.o. spouští od 1.7.2024 nový zákaznický webový portál, který bude obsahovat informace o uzavřené smlouvě, historii spotřeby vody, přehled faktur a záloh či možnost vyřizování online požadavků. Zákazníci, kteří mají u společnost REVOS registrovaný e-mail, obdrží pozvánku k přihlášení ...


Zveřejněno: 15. 4. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 439x
Tráva

Obec Holoubkov přijme brigádníky na údržbu zeleně v obci, v rámci dohody o provedení práce. Jedná se především o sekání trávy křovinořezy. Bližší informace na tel.: 602 346 923 nebo osobně na obecním úřadě.


Zveřejněno: 4. 4. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 512x

Vážení spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává místní energetickou koncepci, jejímž cílem je popsat současnou energetickou bilanci a navrhnout optimální komplexní řešení energetiky pro naši obec. Na zpracování tohoto dokumentu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci Národního plánu obnovy. Jedná se o výchozí materiál, který může být v ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 641x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 39.737 tis. Kč a ve vý­da­jích ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1661x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2024 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 100,- Kč ze současných 800,- Kč na 900,- Kč na poplatníka. Hlavním důvodem jsou zvyšující ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 541x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

  • přepojení přípojky k bytovce č.p. 4 z důvodu demolice staré ...