OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 14. 1. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 281x

Okrsková volební komise zveřejňuje výsledky 2. kola volby Prezidenta ČR konané ve dnech 27. - 28.1.2023 za obec Holoubkov:

 

Okrsková volební komise zveřejňuje výsledky 1. kola volby Prezidenta ČR konané ve dnech 13. - 14.1.2023 za obec Holoubkov:

 


Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 388x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 19.12.2022 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023. Ta v roce 2022 činila 800,- Kč na poplatníka a měla by odrážet skutečné náklady obce na svoz netříděného komunálního odpadu od ...


Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 203x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 19.12.2022 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2023. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

  • realizace 2. etapy rekonstrukce kanalizace Chejlavy - odvedení extravilánových dešťových vod okolo ...

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 66x
Víceúčelové hřiště 1

Již 4,5 roku (od poloviny roku 2018) je v provozu víceúčelové sportovní hřiště pod Sokolovnou, které je určeno pro malou kopanou, tenis, volejbal či nohejbal. Hřiště je v provozu každý den včetně víkendů a svátků a obec každý měsíc ze svého rozpočtu hradí mzdové náklady správce. Zastupitelstvo obce na ...


Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 45x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 19.12.2022 roz­po­čet ob­ce na rok 2023. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 36.305 tis. Kč a ve vý­da­jích ...


Zveřejněno: 12. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 153x

Obec Holoubkov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany, č.j. RO-5/2021-408, že v katastrálním území Holoubkov obce Holoubkov

byla ...