OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 2. 6. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 53x

Kulturní výbor ve spolupráci s místními občanskými spolky zvou všech­ny dě­ti na

D E N   D Ě T Í 

kte­rý se usku­teč­ní v so­bo­tu 10.6.2023 od 16:00 hod. na hasičském cvičišti. Připraven je program ve stylu školy malého piráta.

file icoPlakát ...


Zveřejněno: 16. 5. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 102x

Dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, srdečně zve všechny cyklisty na

CYKLOVÝLET 2023

Akce se koná v sobotu 10.6.2023 od 10:00 hod., start je na náměstí v Rokycanech, cíl v Hospůdce u Ženíšků v Červeném Hrádku. Součástí akce je slavnostní ...


Zveřejněno: 8. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 681x

POZOR !!! Od pondělí začne úplná uzavírka silnice III/2341 od křižovatky v centru obce směrem k rybníku !!!

V pondělí 13.3.2023 začne další velká investiční akce v naší obci, a to kompletní rekonstrukce krajské komunikace III/2341 v délce cca. 330 m v úseku od domu č.p. 8 ...


Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 928x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 19.12.2022 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023. Ta v roce 2022 činila 800,- Kč na poplatníka a měla by odrážet skutečné náklady obce na svoz netříděného komunálního odpadu od ...


Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 511x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 19.12.2022 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2023. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

  • realizace 2. etapy rekonstrukce kanalizace Chejlavy - odvedení extravilánových dešťových vod okolo ...

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 272x
Víceúčelové hřiště 1

Již 4,5 roku (od poloviny roku 2018) je v provozu víceúčelové sportovní hřiště pod Sokolovnou, které je určeno pro malou kopanou, tenis, volejbal či nohejbal. Hřiště je v provozu každý den včetně víkendů a svátků a obec každý měsíc ze svého rozpočtu hradí mzdové náklady správce. Zastupitelstvo obce na ...