OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 10. 6. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 116x

Okrsková volební komise zveřejňuje výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. - 8.6.2024 za obec Holoubkov:


Zveřejněno: 4. 4. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 431x

Vážení spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává místní energetickou koncepci, jejímž cílem je popsat současnou energetickou bilanci a navrhnout optimální komplexní řešení energetiky pro naši obec. Na zpracování tohoto dokumentu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci Národního plánu obnovy. Jedná se o výchozí materiál, který může být v ...


Zveřejněno: 15. 4. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 354x
Tráva

Obec Holoubkov přijme brigádníky na údržbu zeleně v obci, v rámci dohody o provedení práce. Jedná se především o sekání trávy křovinořezy. Bližší informace na tel.: 602 346 923 nebo osobně na obecním úřadě.


Zveřejněno: 4. 3. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 317x

TJ Holoubkov pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR

který se uskuteční ve dnech 15. - 19.7.2024 vždy od 8:00 do 17:00 hod. na fotbalovém hřišti. Je určen pro kluky a holky ve věku 6 - 11 let. Více info: Ondřej Reiser, tel.: 606 818 601, e-mail: S+dot+kemp+dot ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 571x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 39.737 tis. Kč a ve vý­da­jích ...


Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1604x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2024 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 100,- Kč ze současných 800,- Kč na 900,- Kč na poplatníka. Hlavním důvodem jsou zvyšující ...