Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 26. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2630x

Vážení spoluobčané,

jako představitel společnosti, která zabezpečuje sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v naší obci, vítám aktivitu pana místostarosty s uveřejněním článku o třídění odpadů.

Dovolím si předložit ...

Zveřejněno: 16. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3266x

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, z roku 2003 stanovila, že původcem odpadu od fyzických osob, které odpad odloží ...