Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 16. 4. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1134x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 21. května a v sobotu 28. května vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 23. 12. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1425x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2015 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 2. 10. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1237x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 7.11.2015 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 2. 10. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1215x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 7. listopadu a v sobotu 14. listopadu vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 6. 6. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2638x

Naše obec v rámci projektu Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu Životního prostředí ČR, zakoupila kromě 230 ks zahradních kompostérů a sběrných ...