Zprávy podle skupiny: Odpady

Zveřejněno: 18. 4. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1378x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 16.5.2015 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...

Zveřejněno: 18. 4. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1284x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 16. května a v sobotu 23. května vždy v době od 7.00 hod. do ...

Zveřejněno: 9. 1. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1711x

V rámci projektu "Efektivní nakládání s bioodpadem - Holoubkov" se naší obci podařilo získat dotaci ve výši 609.714,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na nákup kompostérů a zahradních štěpkovačů ...

Zveřejněno: 16. 12. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1330x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 15.12.2014 projednalo výši místního poplatku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá ...

Zveřejněno: 13. 10. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1348x

Sdružení měst a obcí Polygon ve spolupráci s firmou Becker Bohemia s.r.o. připravilo pro občany v sobotu 8.11.2014 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a vysloužilého elektrozařízení ...