Upozornění pro žadatele o byt

Zveřejněno: 28. 2. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 992x

Na základě Zásad o provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne 26.3.2012 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 30. dubna 2019

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určeném, který si každý může vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě nebo si ho vytisknout z internetových stránek www.obecholoubkov.cz v sekci Samospráva obce / Formuláře. Na tomto formuláři žadatel svým podpisem potvrdí, že od poslední aktualizace bytového pořadníku nezískal jiný byt do osobního nebo družstevního vlastnictví či spoluvlastnictví a doloží veškeré změny, které nastaly od doby podání jeho původní žádosti.

V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost o byt v určeném termínu, bude z pořadníku uchazečů o byt v obci Holoubkov vyřazen.

 

V Holoubkově dne 28.2.2019

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                      starosta obce