Služby portálu Czech POINT

Czech Point

4. ledna 2010 zahájil na Obecním úřadě v Holoubkově provoz Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, neboli pracoviště Czech POINT. Jeho cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa a vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, podávat a získat informace o správních řízeních.

Co konkrétně poskytuje pracoviště Czech POINT pro veřejnost

a kolik to stojí:

Výpis z Katastru nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč
Výpis z Bodového hodnocení řidiče 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Autorizovaná konverze dokumentů 30,- Kč za každou stranu
Datové schránky zdarma
Výpis ze Základních registrů 100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
Ostatní podání dle správního řádu
egon

Veškeré podrobné informace o jednotlivých agendách včetně ceníku služeb jsou k dispozici na www.czechpoint.cz a na obecním úřadě.

Před návštěvou kontaktního místa veřejné správy na obecním úřadě se s nimi prosím seznamte. Umožníte tím bezproblémové vyřízení Vašeho požadavku.