Od pondělí opět platí běžné úřední hodiny OÚ

Zveřejněno: 17. 4. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 400x

Od pondělí 20.4.2020 je obecní úřad opětovně otevřen v běžných úředních hodinách:

Pondělí, středa    6:30 - 11:30     12:00 - 17:00 hod.

Úterý, čtvrtek       6:30 - 11:30     12:00 - 14:00 hod.

Zavřeno bude o 3 následujících sobotách, tj. 25.4., 2.5. a 9.5.2020, mimo jiné i kvůli pátečním státním svátkům.

Vstup na OÚ je umožněn pouze se zakrytými dýchacími cestami (nos, ústa). Je-li to možné, i nadále je preferováno vyřizování úředních záležitostí prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Splatnost místního poplatku za popelné na rok 2020 se stanovuje do 31.5.2020. V průběhu června budou poplatníkům, kteří poplatek neuhradili včas či ve správné výši, rozeslány platební výměry s navýšením poplatku o příslušenství. Pokud by měl kdokoliv problém s úhradou poplatku v přímé souvislosti se současnou epidemiologickou situací, je možné kontaktovat obecní úřad.

Termín pro obnovení žádosti o obecní byt se stanovuje do 31.5.2020. Žadatel, který v tomto termínu svoji žádost neobnoví na závazném tiskopisu a neuhradí příslušný poplatek (200,- Kč), bude ze seznamu uchazečů o byt vyřazen.

Obecní úřad vyzývá všechny starší občany, občany s oslabenou imunitou i další ohrožené skupiny obyvatel, aby s ohledem na vyhlášený zákaz volného pohybu osob zůstávali co nejvíce ve svém domácím prostředí a omezili blízký kontakt s jinými osobami. V případě, že tyto skupiny obyvatel potřebují obstarat nákup potravin či základních životních prostředků nebo donést oběd, mohou se obrátit na obecní úřad, který jim ZDARMA tuto službu zajistí. Své požadavky (např. donáška oběda, soupis potřebných věcí k nákupu apod.) pište na e-mail: podatelna@obecholoubkov.cz či oznamte na tel.: 371 751 130. Vždy nezapomeňte uvést jméno a příjmení, adresu a nejlépe telefonní kontakt.