Nabídka pronájmu prostor - Dům služeb

Zveřejněno: 31. 1. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 738x

Obec Holoubkov nabízí k pronájmu následující nebytový prostor:

Část stavby č.p. 281, Dům služeb, postavené na st. 582 v k.ú. Holoubkov – nebytový prostor po bývalé Květince.

Nebytový prostor o velikosti 34,32 m2 je vhodný především pro menší prodejnu. Je vybaven umyvadlem s teplou a studenou vodou a WC. Měsíční nájem činí 30,- Kč/m2, tj. 1.030,- Kč. Pronájem možný ihned.

Zájemci o pronájem prostoru předloží písemně svoji nabídku, která bude obsahovat identifikační údaje zájemce a předpokládaný způsob využití pronajatého prostoru, na Obecní úřad Holoubkov, 338 01 Holoubkov 48.

Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě v Holoubkově.

 

V Holoubkově dne 31.1.2020

 

                                                             Ing. Lukáš Fišer
                                                                   starosta obce