Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2019

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 498x

V průběhu roku se členové výboru sešli  6x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný.

 

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a dalšími aktivními spoluobčany jsme zorganizovali následující akce:

ÚNOR

- Masopustní průvod obcí s vepřovými hody a večerní posezení při hudbě v místních restauracích

BŘEZEN

- loutkové divadlo pro děti

DUBEN       

- Holoubecký gurmán – soutěž kulinářských dovedností na téma velikonoční vajíčko pod taktovkou šéfkuchaře pana Petra Stupky

- Slet a pálení čarodějnic, opékání špekáčků

ČERVEN

- Dětský den – Kouzelný les

- TGS Parostrojní festival – celodenní prohlídka historické nejen parní techniky v areálu hasičského cvičiště

SRPEN

- páteční program 100 let organizované tělovýchovy v obci, promítání filmu počátky hokeje v Holoubkově

- sobotní program Holoubkovské letní slavnosti, odpolední zábavný program s Benátskou nocí a závěrečným ohňostrojem 

ŘÍJEN

- Drakiáda

LISTOPAD

- Helloween - dětský maškarní karneval

- loutkové divadlo pro děti

PROSINEC

- čtvrteční čertovská nadílka po obci

- sobotní Mikulášská nadílka ve dvoře Hotelu Bělohlávek

- Setkání u Vánočního stromu

 

Kromě organizace zmíněných akcí kulturní výbor vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům kulturního výboru a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění jednotlivých kulturních akcí.

Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

 

V Holoubkově dne 16.12.2019

Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru