Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 10. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 347x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 17. září 2018 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2018/2019
 6. Investiční akce a dotace
 7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2018
 8. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2018
 9. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2018
 10. Různé
 11. Zhodnocení volebního období 2014 - 2018
 12. Interpelace členů zastupitelstva
 13. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce