Informace k zápachu vody z obecního vodovodu

Zveřejněno: 6. 9. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 432x

V předposledním srpnovém týdnu byl obyvateli domu č.p. 289 nahlášen obecnímu úřadu a provozovateli vodohospodářského majetku obce zápach dodávané vody z obecního vodovodu. Dne 24.8.2018 jsme v této bytovce provedli odběr vzorku vody, který byl předán k provedení rozboru zkušební laboratoři. Dnešního dne jsme obdrželi Protokol o zkoušce tohoto vzorku, přičemž žádný z mikrobiologických a vybraných fyzikálně-chemických ukazatelů nepřekročil limity vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Dodávaná voda z obecního vodovodu tudíž není nijak zdravotně závadná, její zápach zřejmě způsobila zhoršená jakost surové podzemní vody z obecních vrtů v Hamru a na Střelnici po období extrémního sucha. V případě, že by zápach vody způsoboval komukoliv významné obtíže, doporučujeme vodu převařit či k pití používat kupovanou balenou vodu.

Provozovatel rovněž provedl další technická opatření jako zvýšení dávkování chlornanu sodného na úpravně vody, odkalování vodovodních řadů po obci či vyčištění přívodního potrubí z vrtů na úpravnu vody. Účinnost těchto opatření se však projeví až v řádu několika dní poté, co bude stávající voda z vodovodních řadů a z vodojemu vyčerpána.

Situaci i nadále bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme a v případě potřeby přijmeme další nutná opatření. V případě jakýchkoliv problémů s dodávkou vody je pro občany k dispozici nepřetržitá pohotovostní služba na tel.: 736 469 675 či e-mail: revos(AT)revosro+dot+cz.

Petr Šmolík, vedoucí vodovodů a kanalizací REVOS Rokycany s.r.o.

 

file icoProtokol o zkoušce - voda - 24.8.2018.pdf (973,8 KB)