Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

Zveřejněno: 29. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 596x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.3.2018 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2018. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v loňském roce v této oblasti realizovány: 

 • oprava dvou poruch na vodovodu v zahrádkách a na hlavní silnici směrem na Mýto,
 • výměna části vodovodu ve starém sídlišti v DPS,
 • oprava zarostlého přípojkového šoupěte k bytovce č.p. 46,
 • osazení 101 ks fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty,
 • poražení vzrostlých stromů v areálu ČOV,
 • zřízení samostatného odběrného místa elektřiny pro ČOV a ÚV,
 • výměna čerpadel v ČS u Sokolovny a oprava elektrického sloupku,
 • dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v Chejlavech.

 

Pro rok 2018 máme v plánu realizovat následující akce:

 • oprava poruch na vodovodu na hlavní silnici a na Těškovské (již provedeno),
 • osazení nových šoupat na vodovodu v Chejlavech,
 • v rámci rekonstrukce hlavní silnice opravy vodovodních přípojek, osazení nových šoupat a prodloužení vodovodu až na konec obce směrem na Mýto,
 • demontáž a výměna šoupat v ulici od Billů směrem do Nového sídliště,
 • regenerace vodovodního vrtu v Hamru,
 • dokončení osazování fakturačních vodoměrů s dálkovými odečty,
 • řešení propojení dešťové a splaškové kanalizace u hasičského cvičiště,
 • realizace I. etapy rekonstrukce kanalizace v Chejlavech včetně čerpací stanice u Markovy vily,
 • zmapování zbytku kanalizační sítě v obci (Nové sídliště, Nádražní ulice, Za Viaduktem).

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo určením ceny vodného a stočného pro rok 2018. S ohledem na navyšování ceny v minulých letech bude cena pro rok 2018 upravena pouze mírně, a to o 76 haléřů za m3 vč. DPH. Výše nájemného zůstává na stejné úrovni jako v roce 2017, tj. 600 tis. Kč. Platná cena vodného a stočného pro rok 2018 je tak následující:

 • vodné: 45,36 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 31,74 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 77,10 Kč včetně DPH / m3

 

file icoVyúčtování V+S za rok 2017.pdf (160,1 KB)

file icoKalkulace V+S na rok 2018.pdf (160,6 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce