Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou náležitosti pro podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji Obecní úřad Holoubkov obdržel.

Žádost dle výše uvedeného zákona musí:

  • být jako žádost dle tohoto zákona označena („žádost dle informačního zákona“, „žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.“, „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“ atd.),
  • vyjadřovat, kterému povinnému subjektu je určena,
  • obsahovat u fyzické osoby či právnické osoby adresu pro doručování,
  • být v případě, že jde o elektronickou žádost, podána prostřednictvím elektronické podatelny Obecního úřadu Holoubkov: podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz.

Jakým způsobem lze žádost podat:

Podat žádost lze – ústně (telefonicky, osobní návštěva úřadu), písemně (poštou – adresa úřadu viz níže nebo osobně na podatelně úřadu), v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny či faxu).

Adresa úřadu, u kterého lze žádost podat:

Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

Datová schránka: r59ay5q

Adresa e-podatelny: podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz