Ing. Lukáš Fišer starosta

tel.: +420 371 751 131

mobil: +420 728 020 276

e-mail: lukas-fiser(AT)centrum+dot+cz

Stanislav Kurdík

místostarosta pověřený

zastupováním starosty

mobil: +420 602 346 923

e-mail: stanley62(AT)seznam+dot+cz

Miroslav Vild místostarosta
tel.: +420 371 751 165
mobil: +420 724 186 834
Mgr. Hana Křejdlová      místostarosta

mobil: +420 605 314 301

e-mail: hana+dot+krejdlova(AT)gmail+dot+com

Ilona Zbuzková

referent společné státní

správy a samosprávy

tel.: +420 371 751 130
Michaela Zajíčková evidence obyvatel, mzdy      tel.: +420 371 751 130
Helena Švolíková
účetnictví tel.: +420 371 751 130
Petra Lahodová pečovatelská služba

tel.: +420 371 751 130

Richard Jakeš technický pracovník mobil: +420 730 949 599
Martin Suchý technický pracovník

 

mobil: +420 775 690 921

Ing. Milan Krabec

pověřenec pro ochranu

osobních údajů

mobil: +420 705 409 191  

e-mail: milan+dot+krabec(AT)seznam+dot+cz