Ing. Lukáš Fišer
   starosta
Stanislav Kurdík
 

 místostarosta pověřený zastupováním starosty

 předseda kulturního výboru

Miroslav Vild    místostarosta
Mgr. Hana Křejdlová    místostarostka
Miloš Černý
   předseda kontrolního výboru
Ing. Zbyněk Tůma    předseda finančního výboru
MUDr. Václava Gutová    předsedkyně sociálního výboru
Luboš Vondrášek    předseda stavebního výboru
Mgr. Jan Vodička    člen kulturního výboru
Ing. Petr Suchý
   člen finančního výboru
Václav Bezstarosti    člen stavebního výboru