Ing. Lukáš Fišer
   starosta
Miroslav Vild
   1. místostarosta
Mgr. Hana Křejdlová
   2. místostarostka
Anna Vildová
   předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Zbyněk Tůma
   předseda finančního výboru
Stanislav Kurdík    předseda kulturního výboru
MUDr. Václava Gutová
   předsedkyně sociálního výboru
Luboš Vondrášek
   předseda stavebního výboru
Mgr. Dagmar Kořánová
   členka sociálního výboru
Ing. Petr Suchý
   člen stavebního výboru
Miloš Černý
   člen kontrolního výboru