OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 9. 1. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 148x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2020:

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 3 ...

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 241x
Sociální bydlení

Naše obec v současné době vlastní několik desítek bytů, které pronajímá za velmi nízké nájemné oproti běžnému tržnímu nájemnému i oproti nájemnému v obecních bytech v okolních obcích (Zbiroh, Radnice, Strašice, Rokycany). Snahou obce do budoucna bude, aby tyto obecní byty byly přidělovány především občanům, kterým pomohou vymanit se ze ...


Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 231x
Jedlé oleje a tuky

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 16.12.2019 zabývalo otázkou odpadového hospodářství v obci. Byla přijata nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019, která občanům přináší od 1.1.2020 novou povinnost třídit kromě papíru, plastů, skla, kovů, bioodpadů, nebezpečných a objemných odpadů rovněž jedlé oleje a tuky ...


Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 197x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 16.12.2019 roz­po­čet ob­ce na rok 2020. V pří­jmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 27.683 tis. Kč a ve vý­da ...


Zveřejněno: 15. 9. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2593x

AKTUALIZACE DNE 2.1.2020: Současné TV vysílání multiplexu 2 (Nova, Prima, Barrandov, ...) a multiplexu 3 (Prima Love, Prima Max, Prima ZOOM, ...) ve formátu DVB-T se vypíná 15.1.2020. Programy se přesunou na kanály 31 a 23 ve formátu DVB-T2.

Multiplex 4 na kanále 30 (Nova Action, Nova Gold ...


Zveřejněno: 15. 10. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 765x

V souvislosti s úmrtím zubního lékaře MUDr. Gabriela byla ukončena činnost zubní ordinace v obci. Ačkoliv se jak obec, tak i jiné subjekty snaží najít nového zubního lékaře, nelze v žádném případě očekávat, že by zubní ordinace v obci byla opětovně otevřena v krátké době. Pacienti si proto v současné ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP