OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 17. 2. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 121x

Na základě Zásad hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 31. března 2021

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určenému, který si každý může ...


Zveřejněno: 6. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 506x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 je stanoven ve výši 700,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2021:

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 3 ...

Zveřejněno: 2. 10. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 713x

Na základě krizového opatření vlády bude od pondělí 12.10.2020 obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v následujících úředních hodinách:

Pondělí             12:00 - 17:00 hod.

Středa               12:00 - 17:00 hod.

Vláda ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) vyhlašuje na celém území ČR ...


Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 445x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 14.12.2020 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2021. Od září letošního roku má provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS Rokycany, s.r.o. nového vlastníka, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska (sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, Mirošov ...


Zveřejněno: 3. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 397x
DA Ford (1)

Předčasný vánoční dárek v podobě nového dopravního automobilu obdrželi v úterý 24.11.2020 členové výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná se o vozidlo Ford Transit Kombi s pohonem na všechna 4 kola určený pro přepravu až 9 osob, který je vybaven veškerým potřebným hasičským příslušenstvím (světelná a zvuková ...


Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1332x
Sociální bydlení

Naše obec v současné době vlastní několik desítek bytů, které pronajímá za velmi nízké nájemné oproti běžnému tržnímu nájemnému i oproti nájemnému v obecních bytech v okolních obcích (Zbiroh, Radnice, Strašice, Rokycany). Snahou obce do budoucna bude, aby tyto obecní byty byly přidělovány především občanům, kterým pomohou vymanit se ze ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP