Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2022

Zveřejněno: 21. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 75x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.3.2023 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2022, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 18.248.102,- Kč a náklady dosáhly 18.242.991,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření ve výši 5.111,43 Kč byl převeden do rezervního fondu pro použití v příštích letech. Hospodaření bylo pozitivně ovlivněno přijatými dotacemi v rámci tzv. šablon a na nákup pomůcek pro zvyšování digitálních kompetencí žáků. Vzhledem k zafixovaným cenám energií se náklady na vytápění podařilo udržet v očekávané úrovni. Novým výdajem hrazeným z příspěvku zřizovatele byly náklady na závodní stravování zaměstnanců organizace.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2022.pdf (147,8 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2023, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 20.204.896,- Kč, a rovněž aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2028.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2023.pdf (231,3 KB)

file icoStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky 2024 - 2028.pdf (96,1 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta