Stav vodohospodářského majetku obce v roce 2021

Zveřejněno: 29. 4. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 323x
Vrt Střelnice

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 21.3.2022 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce v roce 2021. V této oblasti byly realizovány následující akce:

 • nová vodovodní přípojka k bytovce č.p. 46,
 • nákup 9 ks fakturačních náhradních vodoměrů kvůli povinnému cejchování, v letošním roce se nakoupí dalších 13 ks,
 • výměna čerpadla v dešťové zdrži na ČOV – po 20 letech životnosti již neopravitelné,
 • výtok splaškových vod do Hůrského potoka – řešeno s majiteli okolních nemovitostí, příčinou byla porucha čerpadel v čerpacích stanicích a nepročištěné odlehčovací šachty,
 • prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do Holoubkovského potoka o 5 let,
 • zpracování a vydání nového kanalizačního řádu stokové sítě,
 • povinná aktualizace Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací s ohledem na změnu pořizovacích hodnot,
 • prodloužení provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS do r. 2025.

 

Pro rok 2022 máme v plánu realizovat následující akce:

 • výměna ATS ve vodojemu – po 20 letech na konci životnosti,
 • zpracování studie dálkového vodovodu Strašice – Zbiroh s přípojkou do Holoubkova vč. nového vodojemu,
 • rozbory usazeného kalu na ČOV – překročeny hodnoty rtuti, benzenu, toluenu a dalších látek, pátrá se po původci znečištění,
 • rekonstrukce dešťové kanalizace Chejlavy – 2. etapa,
 • zpracování PD na zasíťování stavebních parcel v horních Chejlavech,
 • nový model provozování vodohospodářského majetku VSR od r. 2026.

 

Cena vodného a stočného pro letošní rok byla schválena již na prosincovém jednání zastupitelstva - viz tato zpráva.

 

file icoVyúčtování V+S za rok 2021.pdf (946,4 KB)  

file icoPlán financování obnovy V+K 2022 - 2031.pdf (278,6 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce