Zprávy za období: březen 2022

Zveřejněno: 25. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 290x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 21.3.2022 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 25. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 291x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 21.3.2022 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2021, kdy škola hospodařila s výnosy ...

Zveřejněno: 21. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 311x

Kulturní výbor zve všechny děti na představení loutkového divadla Třemošná

ZLATOVLÁSKA,

které se uskuteční v sobotu 9.4.2022 od 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstupné zdarma.

Zveřejněno: 17. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 313x

Sociální výbor zastupitelstva obce ve spolupráci s Oblastní charitou Rokycany pořádá

Sbírku potravin pro ukrajinské občany,

která se uskuteční ve středu 23.3.2022 od 15:00 do 17:00 ...

Zveřejněno: 14. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 282x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...