Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022

Zveřejněno: 21. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 777x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.12.2021 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2022. Provozovatel vodohospodářského majetku obce firma REVOS Rokycany s.r.o. předložil obci návrh kalkulace možné ceny vodného a stočného, která v sobě zahrnovala především očekávanou míru inflace ve výši 5 % a dále procentuální navýšení mezd zaměstnanců ve výši 3,5 %. Kalkulované nájemné zůstává na stávající úrovni ve výši 750 tis. Kč a následně bude přiděleno do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v souladu s plněním zákonných požadavků.

Takto předložený návrh kalkulace by znamenal skokový růst ceny vodného a stočného o 12,50 Kč/m3 vč. DPH ze současných 83,59 Kč na 96,09 Kč/m3. Tak výrazné navýšení ceny vody by nemohla obec akceptovat, proto bylo ujednáno navýšení ceny zhruba na úrovni očekávané míry inflace. Cena vodného a stočného pro rok 2022 tudíž vzroste o 4,04 Kč/m2 vč. DPH oproti ceně roku 2021, čímž se bude stále pohybovat pod úrovní celorepublikového průměru i cen v okolních větších obcích a městech okresu Rokycany se srovnatelným rozsahem vodohospodářského majetku. Platná cena vodného a stočného pro rok 2022 je tak následující:

  • vodné: 49,33 Kč včetně DPH / m3
  • stočné: 38,30 Kč včetně DPH / m3
  • CELKEM: 87,63 Kč včetně DPH / m3

 

file icoKalkulace V+S na rok 2022.pdf (203,6 KB)

 

Zastupitelstvo obce dále schválilo uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace se společností REVOS Rokycany s.r.o., kterým se stávající smlouva prodlužuje o 4 roky do konce roku 2025. Zároveň se zpřesňují a nově definují některá smluvní ujednání v rámci stávající smlouvy.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce