Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2020

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 491x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2020, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 16.627.690,- Kč a náklady dosáhly 16.472.398,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření ve výši 155.292,23 Kč byl převeden do rezervního fondu pro použití v příštích letech. Hospodaření bylo pozitivně ovlivněno přijatými dotacemi v rámci tzv. šablon, určitý vliv mělo také opakované omezení prezenční výuky v ZŠ i MŠ v důsledku epidemie koronaviru, kdy na jedné straně došlo ke snížení výběru plateb za školné v MŠ a ŠD, za kroužky a za stravné ve ŠJ, na druhé straně se však zase uspořily náklady na vytápění obou budov. Hospodaření vylepšilo rovněž částečné vymožení přeplatků po zkrachovalém bývalém dodavateli energií v rámci insolvenčního řízení.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2020.pdf (141,1 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2021, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 17.788.256,- Kč.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2021.pdf (228,8 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta