Zprávy za období: duben 2021

Zveřejněno: 27. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 549x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.4.2021 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 12.4.2021.pdf (342,6 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 330x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 321x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2020, kdy škola hospodařila s výnosy ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 639x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce v roce 2020. V loňském roce probíhala na vodovodech a kanalizacích pouze běžná údržba, řešily ...

Zveřejněno: 12. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 480x

Každého občana, který do pátku 9.4.2021 nevyplnil on-line formulář na internetové stránce Sčítání lidu, domů a bytů 2021, by měl v následujících dnech navštívit v jeho bydlišti sčítací ...