Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2020

Zveřejněno: 29. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1004x

file icoVýkaz knihovna 2020.pdf (1,5 MB)

 

Na konci února skončila ve funkci knihovnice paní Daniela Pechová, která knihovnu vedla téměř 12 let. V březnu její místo převzala Miluše Tichotová.

Během roku byla knihovna několikrát uzavřena z důvodu epidemie koronaviru.

V průběhu roku 2020 bylo zaregistrováno 91 čtenářů, z toho 15 čtenářů mladších 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 874 návštěvníků. Webové stránky knihovny si prohlédlo 547 uživatelů. Nejpilnějšími čtenáři byli Daniela Pechová, Stanislav Krejčí a Alois Kratochvíl.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 byl 10 285 knih. Bylo zakoupeno 83 knih, vyřazeno bylo 319 knih. Vyřazené knihy jsou nabídnuty k volnému odběru na chodbě knihovny. Celkem bylo půjčeno 2 907 knih.

Nejžádanějšími knihami byly: Hana od Aleny Mornštajnové, Podbrdské ženy od Jany Poncarové a Šikmý kostel od Karin Ledecké.

Z regionálního oddělení rokycanské knihovny byly zapůjčeny 4 soubory, tj. 1 505 knih.

Zpracovala: M. Tichotová - knihovnice