Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 648x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 14.12.2020 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2021. Od září letošního roku má provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS Rokycany, s.r.o. nového vlastníka, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska (sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, Mirošov, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy a Svojkovice). Provozovatel předložil obci několik variant kalkulací možné ceny vodného a stočného, které v sobě zahrnovaly především očekávanou míru inflace a dále procentuální navýšení mezd zaměstnanců s ohledem na zákonné zvýšení minimální a zaručené mzdy. Aby bylo navýšení ceny alespoň trochu kompenzováno, bylo přistoupeno ke snížení výše kalkulovaného nájemného z 800 tis. Kč na 750 tis. Kč, které bude přiděleno do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v souladu s plněním zákonných požadavků. Cena vodného a stočného pro rok 2021 vzroste o 4,08 Kč/m3 vč. DPH oproti ceně, která platila pro měsíce květen - prosinec 2020 z důvodu poklesu sazby DPH z 15 % na 10 %. Oproti ceně platné v měsících leden - duben 2020 bude nárůst činit pouze 0,46 Kč/m3 vč. DPH, oproti ceně platné v roce 2019 činí nárůst 1,93 Kč/m3 vč. DPH. I tak se cena vody v naší obci stále drží na úrovni pod celorepublikovým průměrem. Platná cena vodného a stočného pro rok 2021 je tak následující:

  • vodné: 47,80 Kč včetně DPH / m3
  • stočné: 35,79 Kč včetně DPH / m3
  • CELKEM: 83,59 Kč včetně DPH / m3

 

file icoKalkulace V+S na rok 2021.pdf (201,5 KB)

 

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce