Zprávy za období: prosinec 2020

Zveřejněno: 23. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 438x

Obecní úřad oznamuje, že bude z důvodu čerpání dovolených mezi vánočními svátky uzavřen od čtvrtka 24.12.2020 do neděle 3.1.2021. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 16. 12. 2020, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 376x

V prosinci je knihovna naposledy otevřená v pátek 18. 12. od 15:00 do 18:00. 

V novém roce knihovna otevírá ve středu 6. 1.

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 452x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 roz­po­čet ob­ce na rok 2021. V pří­jmech ...

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 744x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 14.12.2020 zabývalo stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2021. Od září letošního roku má provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS ...

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 445x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...