Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2019

Zveřejněno: 12. 2. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 845x

file icoVýkaz knihovna 2019.pdf (1,4 MB)  

 

V průběhu roku 2019 přibylo 7 nových čtenářů. Zároveň se zaregistrovalo 87 čtenářů, z toho 17 členářů do 15 let, což je o 2 více než vloni. Na internetu proběhlo 698 návštěv.

Stav knihovního fondu k 31.12.2019 byl 10.477 knih. Bylo zakoupeno 88 nových knih, vyřazeno bylo 117 knih z důvodu poškození. Zároveň byly k dispozici 2 časopisy pro děti. Za celý rok bylo vypůjčeno celkem 3.618 knih, což je o 80 knih více než vloni. Nejpilnějšími čtenáři jsou Pechová Daniela, Kratochvíl Alois a Krobová Miroslava.

Od 18.3. do 21.3.2019 byla provedena pracovníky Městské knihovny v Rokycanech inventura. Výsledek revize: Knihovní fond 10.486 sv., na regále 10.187 sv., půjčených 297 svazků, nezvěstné 2 svazky (později 1 kniha nalezena). Za stav na knihovně byl vyjádřen dík.

Zpracovala: Pechová Daniela - knihovnice