Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2018

Zveřejněno: 21. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1281x

file icoVýkaz knihovna 2018.pdf (1,4 MB)  

 

V průběhu roku 2018 přibylo 11 nových čtenářů. Zároveň se zaregistrovalo 97 čtenářů, což je o 4 víc než vloni, z toho 15 členářů do 15 let. Na internetu proběhlo 499 návštěv, což je o 133 víc než v loňském roce.

Stav knihovního fondu k 31.12.2018 byl 10.528 knih. Bylo zakoupeno 133 nových knih a dále bylo přijato darem 17 knih. Vyřazeno bylo 184 knih z důvodu poškození. Zároveň byly k dispozici 2 časopisy pro děti. Za celý rok bylo vypůjčeno celkem 3.538 knih. Nejpilnějšími čtenářkami jsou Pechová Daniela, Řežná Jaroslava a Krčmová Miloslava. Z dětí do 15 let Čechurová Tereza.

5.3.2018 proběhla exkurze ZŠ Holoubkov - 2., 4. a 5. třída - 10 dětí - děti vyplňovaly čtenářské bingo. 22.3.2018 další exkurze ze ZŠ Holoubkov - 1. třída - 17 dětí. Děti byly seznámeny s vypůjčováním knih. Na základě této exkurze se 2 žákyně staly čtenářkami naší knihovny.

V květnu 2018 na základě směrnice GDPR (ochrana osobních údajů) jsem provedla revizi čtenářů - z počítače byli vyřazeni čtenáři, kteří víc jak 5 let si nevypůjčili knihu a zároveň jsem zrušila jejich karty.

Zpracovala: Pechová Daniela - knihovnice