Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2017

Zveřejněno: 19. 3. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1527x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.3.2018 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2017, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 12.176.962,- Kč a náklady dosáhly 12.122.182,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 54.780,- Kč byl převen do rezervního fondu pro užití v následujících letech. Hospodaření v roce 2017 bylo významně ovlivněno přijatými dotacemi na inkluzivní vzdělávání a na zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2017.pdf (542,8 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2018, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 12.069.871,- Kč.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2018.pdf (162,6 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta