Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2017

Zveřejněno: 20. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1334x

Sociální výbor pracoval ve složení:

MUDr. Václava Gutová – předsedkyně

Miloslava Kalousová, Božena Karasová, Mgr. Dagmar Kořánová, Hana Šašková – členky

 

K jednání se výbor sešel celkem na 9 schůzích a projednával sociální a zdravotní problémy občanů, hlavně klientů DPS ve spolupráci se sociálním odborem Města Rokycany a pečovatelkou paní Bc. Mentlíkovou.

Dále byla řešena bytová problematika, byly přijaty 3 žádosti o byty v obecních bytech a jedna žádost o byt v DPS. Přiděleno bylo 5 obecních bytů a tři byty v DPS.

Na jaře proběhla sbírka starého šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov.

V dubnu proběhlo tradiční vítání občánků.

Průběžně byly provedeny návštěvy a předány dárky spoluobčanům k významným životním jubileím.

Před Velikonocemi a Vánoci členky výboru navštívili spoluobčany v domovech v Mirošově a Zbůchu a sociálních odděleních na Janově a v Rokycanské nemocnici, předaly jim pozdravy, přání a dárkové balíčky.

 

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová