Zápis ze zasedání FV ze dne 21.6.2017

Zveřejněno: 17. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1070x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, paní Eva Palečková

 

Program:

1) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2017

2) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2017

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 25 845 020,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 45 570 410,-

Záporné saldo rozpočtu po II. změně se zvýší o Kč 3 100 000,-  na částku Kč  -19 425 390.

Změna rozpočtu reaguje především na navýšení dotace z KÚPK na tzv. inkluzi a šablony, a to o celkem Kč 2 091 264. Tyto dotace budou ve stejné výši přeúčtovány na ZŠ + MŠ, proto se objevují i na straně výdajů. Další největší změnou je navýšení výdajů v oblasti investic, a to na výstavbu víceúčelového hřiště u sokolovny o Kč 3 400 000,-. Z toho bude Kč 300 000,- kryto dotací z KÚPK. Poslední změnou je promítnutí do rozpočtu získané dotace z KÚPK na vybavení JSDHO ve výši Kč 38 000,-.

Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Nový schodek bude opět kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 31.03.2017 byl 38,37 mil. Kč).

 

2) Usnesení:

1) FV nemá připomínky k II. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2017.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 21.6.2017.