Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2016

Zveřejněno: 21. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1708x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 13.3.2017 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2016, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 10.172.166,- Kč a náklady dosáhly 9.939.081,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 233.085,- Kč, který byl ovlivněn především úsporami za energie po provedení zateplení obou školních budov, byl převen do rezervního fondu pro užití v následujících letech. Hospodaření v roce 2016 bylo rovněž ovlivněno přijatou dotací na zavedení inkluzivního vzdělávání.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2016.pdf (522,8 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2017, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 11.426.488,- Kč a nově také střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 - 2021.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2017.pdf (164,5 KB)

file icoStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky 2018 - 2021.pdf (127,3 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta