Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2016

Zveřejněno: 17. 1. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1762x

  file icoVýkaz knihovna 2016.pdf (1,4 MB)

 

V průběhu roku 2016 bylo zaregistrováno 78 čtenářů, z toho 14 do 15 let. Přibylo 7 nových čtenářů. V  roce 2016 navštívilo knihovnu 1.127 čtenářů. Nejpilnějšími čtenářkami byly: Pechová Daniela, Řežná Jaroslava a Dadáková Štěpánka. Na internetu proběhlo v průběhu roku 273 návštěv, což je o 62 víc než vloni.

Stav knihovního fondu k 31.12.2016 byl 10.579 knih. Bylo zakoupeno 104 nových knih a dále bylo přijato darem 98 knih od p. Vinše Miloslava, Kotršála Zdeňka a Kalousové Aleny. Za celý rok bylo vypůjčeno celkem 3.732 knih. Dále jsou odebírány 3 časopisy pro děti.

Ve čtvrtek 28. ledna proběhla exkurze z Mateřské školy Holoubkov, které se zúčastnilo 12 dětí.

Zpracovala: Pechová Daniela - knihovnice