Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2016

Zveřejněno: 21. 12. 2016, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1398x

Sociální výbor pracoval ve složení: předsedkyně - MUDr. Václava Gutová, členky -  Miloslava Kalousová, Božena Karasová, Mgr. Dagmar Kořánová, Hana Šašková.

 

Výbor se během roku sešel na 10 schůzkách, řešil sociální, zdravotní a bytovou problematiku občanů obce.

2x - na jaře a na podzim byla organizována sbírka oděvů pro Diakonii Broumov.

 

V květnu byla provedena meziroční kontrola žádostí o byty.

Byly přiděleny 2 bytové jednotky a jeden byt v DPS.

Byla schválena jedna výměna bytů.

Podán návrh na přidělení 2 bytových jednotek v DPS. Jedna přidělena, další se stále nabízí.

Pravidelně byly prováděny návštěvy občanů starších 70 let s blahopřáním.

Proběhlo vítání občánků v květnu.

Byly uskutečněny návštěvy občanů Holoubkova v Domově Harmonie v Mirošově a v nemocnici v Rokycanech – LDN, v ÚPS a v DPS Zbůch, domově Longevita v Plzni.

Výbor řešil složitou sociální a zdravotní situaci několika občanů Holoubkova.

 

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová