Zpráva o činnosti stavebního výboru za rok 2014

Zveřejněno: 23. 9. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2000x

Stavební výbor v roce 2014 pracoval ve stejném složení jako v roce 2013. Předseda p. Bezstarosti, členové paní Palečková, p. Vondrášek, p. Kuba a p. Ing. Suchý. Sešli jsme se celkem 3x. Dne 12.2. na pracovní poradě poradě. Tento zápis je přiložen k této zprávě. Dne 19.2. na místním šetření v MŠ. Dne 9.6. byla svolána schůzka ve 22:00 hod. pro výběr konkrétního typu LED osvětlení. Ostatní informace jsme řešili pomocí e-mailu. Považuji v rychlosti za důležité zmínit několik stavebních prací, na kterých se pracovalo či pracuje.

 

1) na konci r. 2013 přesun školní družiny do ZŠ – bývalého bytu, v r. 2014 dokončení výměn oken, dveří, odstranění komínu na střeše nové školní družiny a zrušení septiku s přepojením kanalizace a následným zavezením septiku zeminou.

2) stavební úpravy v budově hasičů. Rekonstrukce pro dva byty a realizace nové klubovny hasičů.

3) rekonstrukce vnitřních prostor zdravotního střediska, rozvodů vody, el. rozvodů a odpadů včetně venkovních úprav budovy a komunikací. Natření lemovek, na které jsem upozorňoval již po zateplení střechy v minulosti, že jsou velmi rezavé.

4) úprava a zkrácení topných kanálů rozvodů z kotelny CZT a řešení připomínek – stížností občanů z důvodu špatných dodávek tepla a TUV. O tomto problému jsme se dozvěděli až po topné sezóně. Ihned se na základě připomínek dotčených občanů začala situace řešit.

5) konečná úprava pozemků kolem výpusti rybníka vč. osazení LED veřejného osvětlení, které díky schválenému usnesení zastupitelstva bude osazeno v celé obci. Důležitou akci ohledně rybníka v Holoubkově zajistil a dokončil jeho majitel p.Diviš v r. 2014. Rybník po rekonstrukci hráze a odbahnění byl napuštěn a následně proběhla kolaudace.

6) rekonstrukce osvětlení za viaduktem směrem na Medový Újezd.

7) připravovány a zadány studie a projektové dokumentace k řešení komunikací starého a nového sídliště vč. parkovacích míst, řešení celého průtahu obcí krajské komunikace.

8) v celém volebním období se pracovalo na vodohospodářském majetku obce. Opatřením, které díky mapování sítí vodovodu a kanalizace došlo k podstatnému zlepšení špatných rozhodnutí z minulosti a hlavně ke zlepšení kvality pitné vody. Velký dík patří starostovi, který věnoval této problematice hodně času. 

 

Z důvodu zavedených neskutečně vysokých poplatků k územním rozhodnutím a stavebním povolením obec utratila v r. 2014 asi 150 tis. Kč na těchto poplatcích, které ochuzují rozpočet obce. Schválené povolení a jednotlivé připomínky jsou vydávány v takových termínech, které časově protahují stavební práce. To je vidět např. na zhotovení lávky přes bezpečnostní přeliv rybníka. Následně se občané dotazují, proč to či ono není již udělané.

Závěrem bych rád poděkoval za dvě volební období zastupitelům, voličům a spoluobčanům za práci, na které jsem mohl s Vámi spolupracovat. Přál bych novému zastupitelstvu hodně úspěchů a dobré práce, které je připraveno více než dost. Vše záleží na financích, a jak bude zastupitelstvo pracovat. Po volbách v r. 2010 jsem řekl,že nebudu kandidovat do dalšího volebního období z důvodu tvoření koalice na úrovni nového zastupitelstva. Měl jsem pravdu, že ani vláda touto politikou nevydrží do svého funkčního období. Proto nyní nejsem na žádné kandidátce. Možná je to chyba, možná ne. Vidím, že nový starosta udělal velký kus práce a zaslouží si poděkování nejen za tuto práci, ale hlavně za rozumnou komunikaci, dobrou přípravou k usnesením a řízení zastupitelstva. Děkuji.

 

Zápis sepsal Bezstarosti Václav