Oprava budovy Zdravotního střediska

Zveřejněno: 26. 5. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 5655x

AKTUALIZOVÁNO 7.6.2021:

Sedmá etapa - manikúra a nehtová modeláž

Po dalším 1,5 roce zaslala obci žádost o pronájem nebytových prostorů v prvním patře budovy p. Michaela Rudolfová z Medového Újezdu s tím, že by zde ráda prováděla manikúru a nehtovou modeláž, do budoucna možná i provoz solária a svatebního salónu. Po upřesnění dispozice a několikerého jednání s hygienou byla v srpnu zahájena rekonstrukce. Nejprve byly provedeny rozsáhlé bourací práce prakticky všech nenosných příček, poté byly vyzděny nové příčky pro oddělení kuchyňky a sociálního zařízení, provedeny sádrokartonové podhledy a kaslíky, kompletně vyměněna elektroinstalace a zařizovací předměty včetně rozvodů vody, na podlahy položeno nové lino a prostory kompletně vymalovány. Veškeré práce byly dokončeny na konci roku, z důvodu epidemie koronaviru však nemohl nájemce zahájit činnost ihned, protostory byly proto předány do užívání až v červnu 2021 s předpokládaným zahájením činnosti od 1.9.2021.

Obsazením tohoto nebytového prostoru je kompletní rekonstrukce celé budovy zdravotního střediska zcela dokončena a všechny provozovny pronajaty.

Šestá etapa - kancelářské prostory

Po více než 3 letech se obci ozval zájemce o nebytové prostory v první patře budovy, firma AB cnc servis s.r.o., s využitím na kanceláře. Rekonstrukce prostor probíhala v průběhu srpna a září, kdy byla vystavěna nová sádrokartonová příčka, udělány sádrokartonové podhledy a předstěny a provedeny kompletně nové rozvody elektroinstalace a vody. Na podlahy bylo položeno nové lino a prostory kopletně vymalovány. Samotná rekonstrukce byla poměrně jednoduchá a rychlá. Ještě před jejím zahájením byla provedena dovýměna zbývajících dřevěných oken za plastová, což mimo jiné souviselo i s celkovým zateplením budovy.

Zrekonstruované prostory byly nájemci předány v říjnu a po nastěhování potřebného vybavení plně fungují od 1.11.2018. V budově je k dispozici ještě poslední nebytový prostor, který bude zrekonstruován po výběru vhodného nájemce.

Pátá etapa - kosmetika + sociální služby

Bezprostředně po celkovém dokončení rekonstrukce prostor v přízemí této budovy byly zahájeny stavební práce v prvním patře. Upravovaly se zde prostory pro kosmetiku p. Šilhánkové a pro poskytování sociálních služeb p. Kalouse. V rámci úprav se vybouraly některé příčky, provozovna kosmetiky byla zvětšena na úkor společné chodby, byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová, osazeny nové dveře, provedeny nové rozvody vody a odpadů, dále elektřiny včetně osvětlení, osazeny nové zařizovací předměty (WC, umyvadla, baterie) a položeno nové lino. Nakonec byly prostory kompletně vymalovány. Zároveň byla zrekonstruována a vymalována stejnou světle zelenou barvou jako v přízemí i společná chodba.

Zrekonstruované prostory byly nájemcům předány na konci května, poté došlo k přestěhování věcí a od 1.6.2015 již obě provozovny plně fungují v novém. Touto etapou tak byla dokončena oprava prostor všech původních nájemců ve zdravotním středisku, v tuto chvíli by měla následovat rekonstrukce zbývajících volných prostor v prvním patře budovy. Předtím však budeme teprve hledat nové využití těchto prostor a vhodného nájemce.

Čtvrtá etapa - masáže + kadeřnictví

Ihned po novém roce byly započaty přípravy na rekonstrukci zbývajících prostor v přízemí této budovy. Nejprve byly tyto prostory nabídnuty k využití místní lékárně tak, aby všechna zdravotnická zařízení mohla být pohromadě na jednom místě. Majitelka lékarny však doložila zásadní důvody a argumenty, proč je pro provoz lékárny lepší zůstat ve stávajících prostorách Domu služeb. Proto byla oslovena kadeřnice p. Grygarová a masérka p. Mourková, které se domluvily na využití těchto prostor pro své dvě provozovny. Celková dispozice zůstala prakticky beze změn, pouze se vybouraly některé příčky tak, aby se prostory opticky zvětšily a šlo je lépe využívat. V rámci úpravy prostor byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová, osazeny nové dveře, provedeny nové rozvody vody, elektřiny včetně osvětlení, osazeny nové zařizovací předměty (WC, umyvadla, baterie), v masérně instalovány sádrokartonové podhledy, pod které se schovaly rozvody vody a elektřiny, a položeno nové lino, v kadeřnictví protiskluzná dlažba. Nakonec byly prostory kompletně vymalovány.

Zrekonstruované prostory byly nájemnicím předány dne 16.3.2015, kdy zároveň došlo k přestěhování věcí a od následujícího dne již prostory slouží svému účelu. Touto etapou tak byla zakončena celková rekonstrukce suterénu celého objektu zdravotního střediska. V další etapě, která bezprostředně naváže, budou pokračovat práce v 1. patře budovy, kde se budou rekonstruovat prostory pro kosmetiku p. Šilhánkové a kanceláře pro poskytování sociálních služeb p. Kalouse.

Třetí etapa - ordinace zubního lékaře

V říjnu 2014 začala třetí etapa rekonstrukce této budovy, a sice prostorem uvolněným po MUDr. Koubové, který byl předělán pro zubní ordinaci. Dispozice nové zubní ordinace zůstala velmi podobná jako ta stávající, nejvýznamnější změnou je přístup na WC pacientů přímo z čekárny a spojení hlavní ordinace se zubařským křeslem s prostorem pro rentgen. V samotné ordinaci byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová, provedeny nové rozvody vody, elektřiny včetně osvětlení, osazeny nové zařizovacích předměty (WC, umyvadla, baterie), instalovány sádrokartonové podhledy, pod které se schovaly rozvody vody a elektřiny, položeno nové lino a prostor byl kompletně vymalován.

Co se týče prací realizovaných mimo ordinaci, největším zásahem do budovy byla výměna hlavního elektrického rozvaděče na chodbě, který byl připraven pro celkem 10 odběrných míst tak, aby každá provozovna ve zdravotním středisku měla vlastní fakturační měření. Významným zlepšením je také výměna hlavních vchodových dveří objektu a definitivní úprava spodní společné chodby (nová dlažba a výmalba).

Zrekonstruovaný prostor byl MUDr. Gabrielovi předán dne 19.12.2014, přes vánoční svátky proběhlo náročné stěhování zubařského křesla, nábytku a dalšího vybavení a od 5.1.2015 již pan doktor ordinuje v nových prostorech. Touto etapou tak bylo docíleno, že všichni lékaři ordinují v přízemí objektu. Hned na začátku roku 2015 začne čtvrtá etapa opravy zdravotního střediska, v rámci které se kompletně dokončí rekonstrukce zbylých prostor v přízemí této budovy.

Druhá etapa - ordinace praktického lékaře

Ihned po dokončení první etapy opravy budovy zdravotního střediska začala v červnu druhá etapa, která se týkala uvolněných prostorů v zadní části objektu. Tato etapa byla ze všech nejnáročnější, neboť došlo k největší změně dispozice rekonstruovaných prostorů, byl zcela zrušen zadní vchod do objektu, zbourána dodatečně přistavovaná separace pro infekční pacienty a přístřešek pro kočárky, páteřní rozvody vody byly uloženy do sádrokartonových podhledů a připraveny tak, aby se na ně mohly napojit další prostory, které se budou rekonstruovat později, a součástí této etapy byly navíc také rozsáhlejší úpravy venkovního prostoru. Zde došlo k opravě fasády a soklu po zbouraném přístavku separace a stání pro kočárky, vyasfaltování přilehlého prostoru včetně rozšíření vjezdu na parkoviště za objektem z Pekárny a nátěru rezavých střešních lemovek. Tyto akce významně zlepšily vzhled okolí zdravotního střediska. Uvnitř objektu bylo rozvedeno nové vodovodní potrubí, kompletně zrekonstruovány rozvody elektřiny a osvětlení, vyměněna okna a vnitřní dveře, osazeny nové zařizovací předměty (WC, umyvadla, baterie), položena nová dlažba a prostor kompletně vymalován.

Zrekonstruovaný prostor byl praktické lékařce MUDr. Koubové předán od 1.9.2014, po přestěhování věcí a nábytku v něm paní doktorka začala ordinovat od 9.9.2014. Přístup do čekárny je hlavním vchodem zepředu zdravotního střediska přímo naproti schodům. Z čekárny se jde do tzv. přípravny, kde si pacient odloží a teprve následně vstoupí do samotné ordinace.

Neprodleně po předání zrekonstruovaného prostoru začala třetí etapa opravy objektu, a to uvolněné ordinace po MUDr. Koubové, kam se na začátku příštího roku přestěhuje z prvního patra zubní lékař MUDr. Gabriel.

První etapa - ordinace dětského a ženského lékaře

Jednou z významných investic obce v letošním roce je zahájení kompletní opravy budovy Zdravotního střediska, ve které v současné době sídlí dětský, ženský, praktický a zubní lékař a dále jsou zde poskytovány kadeřnické, masérské, kosmetické a sociální služby. Za více než 35 let fungování byly na této budově realizovány pouze 2 větší investice: v roce 1999 po havárii topného kanálu z tehdejšího Kovosvitu byla k budově vybudována přípojka plynu a ve sklepních prostorách instalována plynová kotelna na vytápění a v roce 2008 došlo k opravě a zateplení střechy celé budovy. V letošním roce jsme proto začali s celkovou rekonstrukcí vnitřních částí této budovy. První na řadě byly prostory, které na konci minulého roku opustil Sbor dobrovolných hasičů, který se přesunul přímo do hasičské zbrojnice, a o něž projevila zájem dětská a ženská lékařka MUDr. Vydrová a MUDr. Korandová. V těchto prostorách došlo k zásadní změně dispozice tak, aby dětská a ženská lékařka měly oddělené ordinace (budou mít pouze společnou čekárnu a WC), dále ke kompletní výměně elektroinstalace včetně osvětlení a rozvodů vody, byly upraveny odpady a topení, osazeny všechny nové zařizovací předměty (umyvadla, WC, baterie), položeno nové lino a celý prostor byl vymalován. Dále byla vyměněna všechna okna a dveře a venku u vstupu byl zhotoven nový ocelový přístřešek včetně zábradlí. Dole v kotelně byly kompletně vyklizeny sklepní prostory a rovněž osazeny nové dveře a okna. Celá tato první fáze vyšla obec na více než 600 tis. Kč. K finálnímu předání prostor došlo v pondělí 26.5.2014 a od tohoto data obě lékařky oficiálně ordinují v těchto nových prostorách.

Na tuto první etapu okamžitě naváže etapa druhá, v rámci níž bude zrekonstruován prostor uvolněný prostor po dětské lékařce v zadní části objektu, kam se následně přesune praktická lékařka MUDr. Koubová.

Ing. Lukáš Fišer, starosta