Zpráva o činnosti KV za rok 2012

Zveřejněno: 8. 11. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2108x

Kontrolní výbor jako celek se v letošním roce sešel pouze v jednom případě, a to z důvodu, že ze strany předsedy kontrolního výboru bylo reagováno na připomínky občanů průběžně a nejednalo se o závažné otázky, ke kterým by bylo třeba kontrolní výbor svolávat. Co se týká kontroly usnesení, v tomto případě bylo na toto reagováno při pracovních zasedáních, kdy byly řešeny i anonymní připomínky občanů Holoubkova. Ve spolupráci s předsedou finančního výboru byla provedena kontrola spolupráce s Inzulou, kdy nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. V současné době probíhá kontrola hospodaření Sboru dobrovolných hasičů Holoubkov, kdy se prozatím shromažďují podklady, a to zejména v oblasti příjmů a výdajů a vůbec hospodaření, kdy po získání všech dostupných podkladů bude provedena kontrola opět ve spolupráci s finančním výborem při OÚ Holoubkov.

Dále je v současné době řešena stížnost občanů bytové jednotky v obci Holoubkov, kdy z jejich strany byla sepsána žádost o prošetření nestandardního jednání ze strany starosty obce Holoubkov ve věci užívání obecního bytu. Tato stížnost je v současné době řešena i ve spolupráci s orgány při MÚ Rokycany s možným protiprávním jednáním ze strany uživatele bytu. Do současné doby však není šetření ukončeno, tudíž není možné předjímat, jakým způsobem bude toto ukončeno. V této souvislosti bych chtěl jako předseda kontrolního výboru říci, že v žádném případě není žádná připomínka nebo jakýkoli podnět ze strany občanů odložen, aniž by nebyl řádně dle všech dostupných možností prošetřen. Tímto je z mé strany reagováno na anonymní dopis, který jsem obdržel, kde bylo řečeno, citace - proč vlastně je nějaké zastupitelstvo, když si starosta děla co chce. Tímto jen chci říci, že pokud kdokoli má dojem, že tomu tak je, může se dostavit na veřejné zasedání a tam dát oficiálně podnět k prošetření, pokud má dojem, že dochází k určitému porušování zájmů obce. Stejně tak i já jsem ochoten osobně dotyčného občana navštívit. Jen na závěr můžu uvést, že prošetřením anonymních oznámení se ani v jednom případě nepodařilo prokázat pochybení jak ze strany osoby pana starosty, tak zastupitelů obce Holoubkov.

Za kontrolní výbor: Roman Hašek