Zápis ze zasedání KV ze dne 3.10.2010

Zveřejněno: 27. 10. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2527x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 30.8.2010

 

ad 1) Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 3.10. 2010 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.6 ze dne 30.8.2010 a tímto konstatuje :

  • zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 6 bodů a schválilo 13 bodů usnesení.
  • dále zastupitelstvo obce uložilo :

starostovi a místostarostovi:

  1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení v části II. – schvaluje

Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení jsou splněny.

 
     V Holoubkově dne 3.10.2010
 
Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru