Zápis ze zasedání KV ze dne 14.3.2008

Zveřejněno: 6. 6. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2071x

Přítomni: p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

Program: 1) kontrola usnesení zastupitelstva obce č.1 ze dne 21.1.2008

 

ad 1)  Kontrolní výbor provedl na svém zasedání dne 14.3. 2008 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce č.1 ze dne 21.1.2008 a tímto konstatuje :

- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 5 bodů, a 14 bodů usnesení bylo zastupitelstvem schváleno. Dále zastupitelstvo neschválilo 1 bod.

- dále bylo starostovi a místostarostům uloženo provádění kroků nezbytných k zajištění realizace schválených bodů v části II. – schvaluje.

Kontrolní výbor konstatuje, že všechny body usnesení č.1, ze dne 21.1.2008 byly splněny.

    

V Holoubkově dne 14.3.2008

 

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru ……………………